Skolval

Ansöka till grundskolan åk 1–9 via e-tjänst i Skolval Stockholm 2015

Från och med skolvalsperioden 2015 utökas e-tjänsten i Skolval Stockholm till att omfatta val av skola för grundskolans samtliga årskurser. Det betyder att om ni som föräldrar vill byta skola inför nästa läsår måste valet göras e-tjänsten eller ett brev till utbildningsförvaltningen. Mer information finns på stadens hemsida: https://www.stockholm.se/skolval.

Vilka kan ansöka om ny skolplacering via e-tjänsten?
Vårdnadshavare
• till elev som är inskriven i en skola i Stockholm läsåret 2014/15
• är folkbokförd på samma adress som eleven,
• samt har e-legitimation, exempelvis BankID.

Vilka ska ansöka om ny skolplacering via e-tjänsten?
• Vårdnadshavare till elev som är inskriven i en skola som saknar högre årskurs än den eleven går i.
• Vårdnadshavare som vill ansöka om ny skolplacering av annan anledning som till exempel flytt inom Stockholm.

Vilka ska inte ansöka om skolplacering via e-tjänsten?
• Vårdnadshavare till elev som går kvar i samma skola.

Vad ansöker man inte om via e-tjänsten?
• Fortsatt skolgång i samma skola.
• Val inom skolan som språk, modersmål, elevens val med mera. Dessa administreras av skolan.

Hur ansöker vårdnadshavare som inte kan ansöka via e-tjänsten?
• Vårdnadshavare ansöker via blankett som kan laddas ner från https://www.stockholm.se. Blanketten skickas in till Utbildningsförvaltningen. Skolornas egna blanketter kan inte användas under skolvalsperioden.

Dela: