Särskilt stöd för de som behöver

En del barn behöver mer stöd än andra för att klara skolarbetet.

Behoven kan ha fysiska, psykiska och sociala orsaker. Det kan vara ett tillfälligt behov eller sådant som eleven behöver hjälp med under hela skoltiden.

Det är rektor som bedömer om en elev behöver särskilt stöd och ser till att skolan utformar ett åtgärdsprogram.

Grundsärskola är en skolform för elever som inte bedöms klara grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning.

Om ditt barn ska gå i grundsärskolan innebär det att barnet följer grundsärskolans kursplaner, oavsett vilken av våra kommunala skolor du väljer.

Det är utbildningsförvaltningen som tar beslut om vilka barn som ska gå i grundsärskola.
Läs mer: Grundsärskola i Stockholms stad.

Dela: