Rektorsbrev

Till alla föräldrar på Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan

Nu sprudlar skolan med nyfikna och fartfulla elever. Det märks att många är glada över att vara tillbaka i verksamheten med rutiner igen. Läsåret startade för oss med en studiedag där all personal fick utbildning och möjlighet att planera tillsammans. Vi tog bland annat del av en föreläsning i elevledda utvecklingssamtal och fördjupade oss i pedagogiska diskussioner runt våra mål och vision.

 

Skolan har valt att starta med elevledda utvecklingssamtal. Några klasser har kommit igång och kan dela med sig av sina positiva erfarenheter. Övriga kommer att pröva på elevledda utvecklingssamtal under vårens samtal i olika stor utsträckning. Syftet är att eleven ska få större delaktighet, ökad medvetenhet i sin läroprocess och därmed ökar motivationen för lärandet. De lärare som redan startat kan också vittna om hur stolta eleverna är när de själva bjuder in er föräldrar till sitt samtal och får fokusera på de förmågor de utvecklat under skoltiden. Självklart förbereds samtalet noga i de ämnen som ert barn presenterar.

 

Under våren kommer vi på skolan att fokusera på att utveckla vår verksamhet med fokus på:

Elevens delaktighet i sin läroprocess
Det språkutvecklande lärandet
En bra skola för alla – elevhälsoarbetet
Fritidsverksamheten och förskoleklassen – nya kapitel i läroplanen

 

Nu ser vi fram emot det nya året 2017, och att gå mot längre dagar igen.

 

Vänliga hälsningar från

 

Carina Lucas, rektor

 

Dela:
Kategorier: