Information från skolledningen, mars 2016

Några av dessa punkter diskuterades på föräldraföreningens möte den 15 februari.

  • Paviljongen på Björnbodaskolan följer den tidsplan som är lagd. Beslut om bygglov tas i mitten av mars.
  • Planeringen för hösten har precis börjat. Föräldraföreningens önskemål om placeringen av blivande årskurs 4 i lokalerna på Vinsta har framförts. Ni kommer att bli inbjudna till att besöka Vinsta Västra under våren. Enligt planen brukar lärarna i årskurs 6 vara de som tar blivande årskurs 4. Det har inte diskuterats någon förändring av detta dock sker alltid förändringar i skolverksamheterna mellan läsåren.
  • Det har anställt en ny tillsvidareanställd 1-7 lärare i klass 3D. Som börjar den 25 mars.
  • Arbetet är beställt när det gäller skolgården på Vinsta Västra. Det kommer igång så fort tjälen är ur marken.
  • Alla Fritidshemmens aktiviteter ska synliggöras mer för vårdnadshavare. Mål och syfte ska vara tydliga för de olika aktiviteterna.
  • Det mellanmål som serveras är enligt Stockholm stads riktlinjer för måltider. Det ska vara ”ett litet smart mål mellan huvudmålen”.
  • Tjänsten socialpedagog/kurator är ej tillsatt ännu.

     

.

 

 

 

Dela:
Kategorier: