Fritidshemmen

 

Skolbarnsomsorgen på Björnbodaskolan

Björnbodaskolans skolbarnsomsorg består av fyra fritidshem.

Fritidshemsverksamheten på Björnbodaskolan bygger på samma pedagogiska plattform som resten av skolan och styrs av samma styrdokument.

Fritidshemmet kompletterar skolan både innehållsmässigt och tidsmässigt.

Under skoldagen är personalen från fritids med i klassrummen för att hjälpa till och stötta eleverna i deras utveckling för att de ska nå sina mål som de arbetar mot.

Fritidshemmen på Björnbodaskolan skall vara en plats där barnen känner trygghet och trivsel.  Detta är en förutsättning för barnens utveckling.

Fritidshemmen ska utveckla barnens sociala kompetens, erbjuda barnen berikande aktiviteter i både utom och inomhus miljö men även möjligheter till avkoppling och vila.

Fritidshemsverksamheten planeras veckovis, då utvärderar man samtidigt föregående vecka för att kunna utveckla verksamheten.

Vi arbetar årskursvis för att det ska bli lättare att fokusera på innehållet för just den årskursen och kunna ha en progression i lärande på fritids.

För att komma i kontakt med fritidshemmen så kan man ringa följande nummer:

Galaxen 50805775
Satelliten 50805769
Tellus
50805772
Orion och Solen 50805773/50805774

Dessa nummer gäller även vid frånvaroanmälan vid lov!

Dela:
Kategorier: