Björnbodas elever

Terminskort SL

Stockholms stads regler är att elever upp till årskurs 3 ska ha minst 2 km till skolan för att få kort och elever ifrån årskurs4 4 ska ha minst 3 km till skolan. Vi kommer att titta på hemadressen och göra en bedömning av om man har nytta av att åka buss.

Ansökan måste göras med blankett som finns hämta på expeditionen eller att ladda ner från länken under dokument.

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier:

En länklista