Frånvaroanmälan

Nu kan du även frånvaroanmäla via SMS eller App:

 

1.Skriv barnets personnummer: ÅÅMMDD-NNNN
2. Skicka till nummer: 073-0121740
3. Observera att du inte får något bekräftelse-SMS om du gjort rätt - bara om du gjort fel.
 

Vill du frånvaroanmäla del av dag gör du så här:
1. Skriv barnets personnummer: ÅÅMMDD-NNNN
2. Skriv mellan vilka klockslag direkt efter personnumret i formatet: TTMM-TTMM. Exempel:  012345-6789 0800-1030 (OBS: Om du skickar ditt SMS senare än kl 12.00 påförs frånvaron till nästkommande dag)
3.Skicka till nummer: 073-0121740

En förutsättning för att det ska fungera är att du behöver ha ditt mobilnummer registrerat i skolwebben. Om du inte gjort det kan du kontakta skolan.

Frånvaroanmälan kan också göras via en App (iPhone, Android, WindowsPhone). Supportdokumnet finns här intill. Där står hur du ska göra för att komma igång.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08:00 varje dag.

 

Vid frånvaroanmälan vid lov, ring respektive fritidshem.

Hus B  08-50805760
Hus C (Satelliten) 08-50805769
Hus C (Galaxen) 08-50805771
Hus C (Tellus) 08-50805772
Hus E (Orion) 08-50805773
Hus F (Solen) 08-50805774
Hus H  08-50805776

 

 

Dela:
Kategorier: